Víkendové kurzy

Víkendové kurzy angličtiny - FCE 2

Detail termínu:
Název kurzu: Víkendové FCE 2
Kód termínu: VFCE 2
Začátek výuky: 16.9.2017 Konec výuky: 25.11.2017
Dny výuky: Sobota Čas výuky: 14:00 - 16:00
Počet lekcí 28 x 60 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=60min.)
Počet studentů Min.(5)
Cena kurzu 4 190,-kč
Místo konáníJazyková škola CHIEF
U Stadionu 157, Beroun Centrum
   

Popis

Toužíte po studiu angličtiny, ale časový program Vám to však během týdne neumožňuje? Nezoufejte, připravili jsme pro Vás intenzivní víkendové kurzy!

Typ kurzu:
 • intenzivní příprava na cambridgeskou jazykovou zkoušku FCE.
 • maximální počet studentů ve skupině je 10, výuka probíhá v učebnách jazykové školy CHIEF v Berouně
 • vyučuje se podle komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích a skupinkách a jsou neustále aktivní
 • rozvíjíme všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení)
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • důraz je kladen na řízenou i volnou konverzaci a okamžité použití jazyka v praxi (role-plays, rozhovory, scénky)
 • kurz připravuje na prosincový termín zkoušky
Co Vám kurz přinese?
 • seznámení se strukturou zkoušky a požadavky na účastníky

 • systematická příprava na jednotlivé části zkoušky
 • vyzkoušíte si a naučíte se řešit specifické typy testových otázek
 • vyzkoušíte si testy z minulých let
 • odhalíte své silné a slabé stránky, lektor Vám poskytne zpětnou vazbu
 • výuka je zaměřena na procvičování testových variant, opakování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby
  Lektoři:

 • kurzy vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři, kteří prošli intenzivním školením Jazykové školy CHIEF.

 • kurz vede český lektor v kombinaci s rodilým mluvčím

  Osnova

  Exam information:

  Reading

  • Different reading skills
  • Finding the main points of the paragraphs in a text
  • Understanding detail, gist and opinion
  • Deducing meaning of words
  • Understanding text structure and organization
  • Finding specific information and detail
  Writing
  • Informal letter
  • Formal letter
  • Story
  • Article
  • Informal e-mail
  • Report
  • Composition
  • Making your writing more interesting


   Use of English
  • Multiple choice cloze
  • Open cloze
  • Key word transformations
  • Word formation

   Listening
  • Multiple choice questions
  • Sentence completion
  • Multiple matching
  • Finding specific information
  • Understanding detail, gist or main idea
  • Completing the sentences with the words from the text

   Speaking
  • Interview
  • Dialogue
  • Discussion
  • Describing and comparing pictures

   Mock tests

  Doporučená literatura

  Výukové materiály:
  Učebnice FIRST CERTIFICATE PRACTICE TESTS PLUS NEW EDITION a doplňkové materiály.

  nahoru
  Víkendové kurzy angličtiny - mírně pokročilí

  Detail termínu:
  Název kurzu: víkendové kurzy AJ- mírně pokročilí
  Kód termínu:VA
  Začátek výuky: 16.9.2017 Konec výuky: 18.11.2017
  Dny výuky: Sobota Čas výuky: 10:00 - 12:00
  Počet lekcí 44 x 60 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=45min.)
  Počet studentů Min. (5)
  Cena kurzu 6 390,-kč
  Místo konáníJazyková škola CHIEF
  U Stadionu 157, Beroun Centrum

  Popis

  Toužíte po studiu angličtiny, ale časový program Vám to však během týdne neumožňuje? Nezoufejte, připravili jsme pro Vás intenzivní víkendové kurzy!

  Typ kurzu:
  • kurz je určen pro klienty, kteří jsou přes týden časově vytíženi a rádi by se věnovali studiu angličtiny: 1 x za 14 dní v sobotu dopoledne.
  • maximální počet studentů ve skupině je 10, výuka probíhá v učebnách jazykové školy CHIEF v Berouně
  • vyučuje se podle komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
  • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích a skupinkách a jsou neustále aktivní
  • rozvíjíme všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení)
  • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
  • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
  • důraz je kladen na řízenou i volnou konverzaci a okamžité použití jazyka v praxi (role-plays, rozhovory, scénky)
  Co už umím:
  • aktivně používám přítomný čas prostý i průběhový (Eve studies English two hours a week. Clinton is working now.)a minulý čas prostý (Did you do your homework last night?)
  • dokážu v jasných případech použít předpřítomný čas (She has never her.) a umím mluvit o budoucnosti plánované (She is going to study abroad.) i předpokládané (There will be less smokers in the future.)
  • znám základní způsobová slovesa (can, must, mustn’t) a dokážu vytvořit druhý i třetí stupeň přídavných jmen (English is easier than Chinese, my brother is the most untidy person …)
  • domluvím se v obchodě, na letišti a dokážu vést rozhovor o cestování, volném čase, stravování, oblékání a dalších běžných tématech
  • dělám chyby, po upozornění jsem je však schopen/a opravit
  • rozumím stručným instrukcím a jednoduchým vysvětlením v angličtině, tudíž přivítám střídání českého lektora s rodilým mluvčím
  Co se naučím:
  • naučím se aktivně používat minulý čas prostý a průběhový (They met for the first time when they were working at the same company.) a prohloubím své znalosti v oblasti použití přítomných časů, předpřítomného času i vyjádření budoucnosti
  • naučím se tvořit a používat nepřímou řeč (My sister said that she felt different.) a budu umět mluvit o skutečných a hypotetických situacích (If you bid too early, you’ll push up the price. If I had more time, I’d spend it at eBay.)
  • rozšířím si slovní zásobu v oblastech sportu, nakupování, kultury, přírody, vzdělání a kariéry a naučím se základní frázová slovesa
  • budu umět vést jednoduchou konverzaci o počasí, domluvím se v obchodě, na ulici a vyjádřím svůj názor na běžná témata
  Lektoři:

  Výuka je vedena českým lektorem a rodilím mluvčím. V kurzech učí odborně kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (rodilí mluvčí s certifikátem TEFL). Všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

  Osnova

  Gramatika:
  • Minulý čas prostý a průběhový
  • Způsobová slovesa (have to, mustn’t, ought to, …)
  • Vyjádření budoucnosti (will x going to)
  • Předpřítomný čas (have seen)
  • Žádáme a vyjadřujeme svůj názor (in my opinion, I think, …)
  • Výrazy množství (many, a lot, a few, little)
  • Frázová slovesa (jak je poznáme)
  • Stupňování přídavných jmen
  • Rozdíl mezi make a do
  • Rozdíl mezi say a tell
  • Nepřímá řeč
  • Podmínkové věty (1. a 2. kondicionál)
  Konverzační témata:
  • Sport a náš volný čas
  • Inovace (vynálezy, nové technologie)
  • Okultní síly (věštění)
  • Popisujeme vzhled a charakter osob
  • Zaměstnání a naše kariéra
  • Kinematografie
  • Strava (stolování, jídlo)
  • Móda (tetování)
  • Muzika (karnevaly, party)
  • Sporty
  • Nakupování, trhy

  Doporučená literatura

  Výukové materiály: Učebnice Move pre-intermediate a další doplňkové materiály.

  nahoru

  Víkendové kurzy angličtiny - středně pokročilí

  Detail termínu:
  Název kurzu: víkendové kurzy AJ- středně pokročilí
  Kód termínu:VAI
  Začátek výuky: 16.9.2017 Konec výuky: 18.11.2017
  Dny výuky: Sobota Čas výuky: 13:00 - 15:00
  Počet lekcí 44 x 60 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=60min.)
  Počet studentů Min. (5)
  Cena kurzu 6 390,-kč
  Místo konáníJazyková škola CHIEF
  U Stadionu 157, Beroun Centrum

  Popis

  Toužíte po studiu angličtiny, ale časový program Vám to však během týdne neumožňuje? Nezoufejte, připravili jsme pro Vás intenzivní víkendové kurzy!

  Typ kurzu:
  • kurz je určen pro klienty, kteří jsou přes týden časově vytíženi a rádi by se věnovali studiu angličtiny: 1 x za 14 dní v sobotu dopoledne.
  • maximální počet studentů ve skupině je 10, výuka probíhá v učebnách jazykové školy CHIEF v Berouně
  • vyučuje se podle komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
  • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích a skupinkách a jsou neustále aktivní
  • rozvíjíme všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení)
  • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
  • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
  • důraz je kladen na řízenou i volnou konverzaci a okamžité použití jazyka v praxi (role-plays, rozhovory, scénky)
  Co už umím:
  • používám slovesa ve všech běžných slovesných časech a orientuji se i v předpřítomném čase průběhovém (It has been raining a lot this week.) a předminulém čase (She came at eight, but everybody had left.)
  • dokážu použít podmínkové věty pro vyjádření možné budoucnosti (If the weather is nice, we will eat dinner in the park.) a podmínkové věty pro hypotetickou podmínku (If I were you, I wouldn’t sit on the cold ground.)
  • bez potíží používám různá modální slovesa (can, could, should, might, may, would…) a trpný rod ve všech časech (The flowers are watered every day.
  • )
  • konverzuji o náročnějších tématech jako jsou finance, zvyky různých kultur či kinematografie, umím vyprávět příběhy a popsat cestu i vzhled a charakter lidí
  • umím stručně vyjádřit svůj názor, své plány a přání i vylíčit svou představu o ideálně stráveném dni
  Co se naučím:
  • prohloubím si znalosti v oblasti použití slovesných časů, zejména předminulého času prostého (The stadium was closed because police had discovered a bomb.) a průběhového (He had been suffering from diabetes.), předložkových vazeb, pořadí přídavných jmen (an expensive, Italian, silk scarf) nebo vazbu slovesa s infinitivem či gerundiem (He decided to leave the company. She put off buying a new jacket.)
  • posílím svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o nejrůznějších tématech, porozumím hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu týkajícího se abstraktních témat a budu se lépe orientovat v autentických materiálech
  • rozšířím si slovní zásobu o nové výrazy, kolokace a frázová slovesa a budu schopen/na vést plynulý rozhovor s rodilým mluvčím
  Lektoři:

  Výuka je vedena českým lektorem a rodilím mluvčím. V kurzech učí odborně kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (rodilí mluvčí s certifikátem TEFL). Všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

  Osnova

  Gramatika:
  • Přítomný čas prostý x předpřítomný čas
  • Spojky (after, while, beforehand, …)
  • Stupňování přídavných jmen
  • Vyjádření budoucnosti (hope, intend, be due, aim, …)
  • Dáváme rady (you should, you might think, if I were you, …)
  • Předložkové vazby sloves (protest about, speak to, fight for, …)
  • Frázová slovesa (take off, grow up, put sb down, …)
  • Vyjádření minulosti (minulý čas prostý a průběhový, předminulý čas)
  • Vyjádření kvality (very, absolutely, quite)
  • Pořadí přídavných jmen (an expensive, Italian, silk scarf)
  • Slovesné vazby s infinitivem nebo gerundiem
  • Přítomný čas prostý (upevnění a prohloubení znalostí)
  Konverzační témata:
  • Od slávy k zoufalství (celebrity a jejich soukromí)
  • Ubytování (pronájem, neobvyklá obydlí)
  • Světoběžnictví (cestování)
  • Rodinná pouta (rodinní příslušníci)
  • Sousedé (vzájemné vztahy)
  • Náš životní styl (denní program)
  • Naše jednání v konfliktních situacích
  • Sportovní události (známí sportovci, Olympijské hry)
  • Moderní umění
  • Nakupování (módní oběti, oblečení, materiály)
  • Vztahy mezi lidmi
  • Životní změny (touhy a přání)

  Doporučená literatura

  Výukové materiály: Učebnice Enterprise pre-intermediate a další doplňkové materiály.

  nahoru

  Víkendové kurzy angličtiny - pokročilí

  Detail termínu:
  Název kurzu: víkendové kurzy AJ- pokročilí
  Kód termínu:VAU
  Začátek výuky: 16.9.2017 Konec výuky: 18.11.2017
  Dny výuky: Sobota Čas výuky: 15:00 - 16:30
  Počet lekcí 44 x 60 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=60min.)
  Počet studentů Min.(5)
  Cena kurzu 6 390,-kč
  Místo konáníJazyková škola CHIEF
  U Stadionu 157, Beroun Centrum

  Popis

  Toužíte po studiu angličtiny, ale časový program Vám to však během týdne neumožňuje? Nezoufejte, připravili jsme pro Vás intenzivní víkendové kurzy!

  Typ kurzu
  • kurz je určen pro klienty, kteří jsou přes týden časově vytíženi a rádi by se věnovali studiu angličtiny: 1 x za 14 dní v sobotu dopoledne.
  • maximální počet studentů ve skupině je 10, výuka probíhá v učebnách jazykové školy CHIEF v Berouně
  • vyučuje se podle komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce)
  • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích a skupinkách a jsou neustále aktivní
  • rozvíjíme všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení)
  • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
  • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
  • důraz je kladen na řízenou i volnou konverzaci a okamžité použití jazyka v praxi (role-plays, rozhovory, scénky)
  Co už umím
  • dokážu rozpoznat, kdy použít všechny základní slovesné časy (včetně průběhových časů a předminulého času)
  • dokážu použít podmínkové věty pro vyjádření možné budoucnosti (If the weather is nice, we will eat dinner in the park.) a podmínkové věty pro hypotetickou podmínku (If I were you, I wouldn’t sit on the cold ground.)
  • orientuji se v minulých modálních slovesech (He must have sent a letter to her.), znám nepřímou řeč (The minister said that he would resign.) a při vyprávění či popisu používám vztažné věty uvozené zájmeny who, which, where i časová souvětí se spojkami when, as soon as, as, while, just as, until konverzuji o náročnějších tématech jako jsou vzdělávání, mezilidské vztahy, životní prostředí, média apod., vyprávím i komplikované příběhy a umím popsat vzhled i charakter lidí
  • umím vyjádřit svůj názor, přání i pochybnosti a popsat své plány a představy
  Co se naučím
  • upevním a prohloubím si znalosti v oblasti použití slovesných časů, trpného rodu (The flight has been delayed.) a blíže se zaměřím na rozdíl mezi předpřítomným časem prostým a průběhovým (He has done his homework. He has been working on his assignment.)
  • naučím se slovesné vazby s infinitivem , přací věty (If only I had realised ..), nepřímé otázky (Have you got any idea where she went?) a další gramatické jevy
  • posílím svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o nejrůznějších tématech, porozumím hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu týkajícího se abstraktních témat a budu se lépe orientovat v autentických materiálech
  • rozšířím si slovní zásobu o nové výrazy, kolokace a frázová slovesa a budu schopen/na vést plynulý rozhovor s rodilým mluvčím
  Lektoři

  Výuka je vedena českým lektorem a rodilím mluvčím. V kurzech učí odborně kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (rodilí mluvčí s certifikátem TEFL). Všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

  Osnova

  Gramatika
  • Přítomné časy (upevnění a prohloubení znalostí)
  • Minulý čas prostý a průběhový
  • Použití infinitivu se slovesy (we expect to arrive)
  • Použití infinitivu s přídavnými jmény (ready to leave)
  • Použití infinitivu s podstatnými jmény (no need to get)
  • Podmínkové věty (nultý až třetí kondicionál)
  • Vztažné věty
  • Nepřímá otázka
  • Typy frázových sloves
  • Přací věty
  • Minulá způsobová slovesa (might have been)
  • Trpný rod
  • Vyjádření budoucnosti (will, going to, hope, …)
  Konverzační témata
  • Cestování (život na cestě)
  • Přátelství
  • Tajemství dlouhověkosti
  • Naše vysněná povolání
  • Moderní technologie (mobilmánie)
  • Řeč peněz (být milionářem)
  • Reklama (moderní značky na trhu)
  • Jíme podle nálady (stravování)
  • Nové začátky (bydlení, místa)
  • Extrémy (přírodní živly)
  • Jaký děláme dojem (při setkání, interview)

  Doporučená literatura

  Výukové materiály: Učebnice Enterprise 4 a další doplňkové materiály.

  nahoru