Rozvrh kurzů - Cambridgeské zkoušky

FCE -4

Detail termínu:
Název kurzu: FCE-4
Kód termínu: FCE-4
Začátek výuky: 21.9. 2017 Konec výuky: 30.11. 2017
Dny výuky: ČT Čas výuky: 18:30 - 20:00
Počet lekcí 22 x 45 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=45min.)
Počet studentů Min. 5 a Max. 10 studentů ve skupině
Cena kurzu 2 400,-kč
Místo konáníJazyková škola CHIEF
U Stadionu 157, Beroun Centrum
   

Popis kurzu

Typ kurzu
 • určen studentům, kteří již dosáhli jazykové úrovně pokročilí a potřebují se především seznámit se strukturou a obsahem zkoušky FCE.
 • výuka je zaměřena na procvičování testových variant, zopakování gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby a rozvoj všech jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech a mluvení)
 • během kurzu proberete testové strategie k jednotlivým částem zkoušky a získáte důležité rady a tipy.
 • jednotlivé části testu důkladně rozeberete a lektor Vám poskytne užitečnou zpětnou vazbu
 • maximální počet studentů ve skupině je 10
 • kurz připravuje na březnový termín zkoušky
 • poplatek za zkoušku FCE není zahrnut v ceně kurzu

Zkuste si placement test fce

Úspěšnost našich studentů u zkoušky FCE se trvale pohybuje kolem úrovně 96 %.

Lektoři

V kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (rodilí mluvčí s certifikátem TEFL) všichni naši lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

Osnova

 • Zkušební testy a jejich rozbor
 • Zkoušky nanečisto
 • Nácvik důležitých dovedností
  - práce s časem
  - pečlivé čtení otázek
  - strategie pro plnění typických zadání
Psaní
 • formální/neformální dopis na zadané téma s využitím daných informací
 • zpráva, fejeton, reportáž
 • vyprávění
Čtení
 • vyhledávání podstatných informací v textu
 • vkládání chybějících částí do textu
 • hledání správné odpovědi na otázky o textu
 • vyhledávání podrobností v textu
Gramatika a slovní zásoba
 • doplnění slov z výběru do textu (multiple choice)
 • doplnění slov do textu bez nápovědy
 • přeformulování výroku se zachováním původního významu
 • oprava chyb v textu
 • tvorba slov pomocí přípon a předpon
Poslech
 • vyhledání správné odpovědi na základě poslechu
 • rozdělování informací na správné a chybné na základě poslechu
 • odhad okolností monologu/dialogu (ukázky z rádia, telefonování, komentáře, instrukce, reklama, vtipy, ...)
 • zachycení požadovaných informací (odpovědi na otázky k poslechu)
Mluvení
 • krátké interview zaměřené na zodpovězení základních informací o sobě
 • individuální minutový monolog (popis obrázků)
 • popis obrázků a diskuse o nich s kolegou (vyjádření názorů, osobní postoj)

Doporučená literatura

Výukové materiály: Hlavním výukovým materiálem je učebnice First Certificate Practice Tests Plus new edition a doplňkové materiály

Cena zkoušky FCE je 4 450 Kč

nahoru